SUCCESS STORIES

 

Lifelong interest of the body, movement and training. This is some of the results from 20+ years in the field. Thank you for all kind words and interesting meetings.

 
 

1. TRAINING & TREATMENT IN NORWAY

 
 

(ENG) Foundation Training and treatment with percussion has given me a much better balance in the body, thus less pain in the knees and back. A little practice every day :-) ”

- Kaj Zachrisson, Professional Freeskier

(ENG) Ski lessons with Snølykkan introduced a new way for me to think about skiing and bodily function. The combination of skiing instructions and percussor treatment was incredibly nice. It was fascinating to know how the body immediately worked better when tension was lost - and how it affected skiing. I got a bigger impact in my hips which gave me the opportunity to get a better arch with better pressure distribution through the bend. After 40 active years with a lot of slalom racing, it was impressive that a few hours of instructions with the Snølykkan gave great results on technique and flow - and an even better skiing experience. In retrospect, I have chosen to follow up with regular Foundation training, and it has helped to further improve the openness of the hips and the opportunity to run large, delightful swing arches. I highly recommend SNØLYKKAN teaching to skiers at all levels. "

— Caroline Hole, Quality Management and passionate skier

(ENG) Hey Pontus. A little summery greeting from me at Sunnmøre. Have been to a local mountain called Høgsvora today. 1163 m. Went there 3 years ago and was completely exhausted. Today, easy as just that. Much due to a much stronger back and good breathing exercises along the way. So I thank you for both good back and breath. Good summer for you! "

— Ragnar Scheide // Quality Management

(ENG) Hi Pontus, Just a quick thank you for the sessions (4 of them) I had with you last winter. Through the basics of foundation training learned from you I have been able to maintain a pain free back. I had become so used to the discomfort in my lower back that it had become normal and I had forgotten how it felt to move freely, My work as a carpenter had been suffering, missed days due to pain down both legs, trying to avoid lifting heavy objects or doing movements that may trigger an episode resulting in me spending several days on my back and taking too many anti-inflammatory tablets. I have not missed any work since coming to see you, and you would think this would be satisfying enough, but the best impact this has had is remembering what its like to be pain free, being able to lift up my children without feeling pain, and this is good because they only get bigger. I have been able to engage in activities with them with out thinking about my back. playing soccer, skateboarding, doing flips on the trampoline, surfing, swimming (I did these things with them before but I did them like I was 65years old). I am not the most dedicated of students and struggle a bit to stick to a routine but I find my self doing the founder position every day and go through some longer routines a couple of times a weeks. i think it is made me more aware of my posture in general and I am able recognise when I am sitting badly. sitting down writing an email is usually enough to remind me that I need to stretch.

Thanks again Pontus, its definitely improved my life in more ways than I was expecting.”

— Dylan Brookie // Carpenter / About treatment and training

(SWE) Foundation Training och behandling med perkussor har gett mig en mycket bättre balans i kroppen, därmed mindre ont i knän och rygg. Lite övning varje dag:-)

— Kaj Zachrisson, Professional Freeskier

(NOR) “Skikurs med Snølykkan introduserte en ny måte for meg å tenke på skikjøring og kroppslig funksjon. Kombinasjonen av instruksjoner på ski og behandling med percussor var utrolig fin. Det var fascinerende å kjenne hvordan kroppen umiddelbart fungerte bedre når spenninger ble bort - og hvordan det påvirker skikjøringen. Jeg fikk større utslag i hoftene som gav meg mulighet til å få en bedre svingbue med bedre trykkfordeling gjennom svingen. Etter 40 aktive år med mye slalåmkjøring, var det imponerende at noen få timers instruksjoner med Snølykkan gav store resultater på teknikk og flyt - og en enda bedre skiopplevelse. I ettertid har jeg valgt å følge opp med regelmessig Foundation trening, og det har vært med på å ytterligere forbedre åpenheten i hoftene og muligheten til å kjøre store, herlige svingbuer. Jeg anbefaler Snølykkan på det varmeste til skiløpere på alle nivåer.”

— Caroline Hole, Kvalitetsarbeider og pasjonert skikjører


(NOR) Hei Pontus. En liten sommerlig hilsen fra meg på Sunnmøre. Har vært på et lokalt fjell, som heter Høgsvora i dag. 1163 moh. Gikk dit for 3 år siden, og var helt utslitt. I dag, lett som bare det. Mye på grunn av en langt sterkere rygg og gode pusteøvelser underveis. Så jeg takker deg for både god rygg og pust. God sommer til deg!”

— Ragnar Scheide // Kvalitetsarbeider


(NOR) Hei Pontus, Bare en rask takk for øktene (4 av dem) jeg hadde med deg i vinter. Gjennom det grunnleggende om grunnopplæring som jeg lærte fra deg, har jeg vært i stand til å opprettholde en smertefri tilbake. Jeg hadde blitt så vant til ubehag i underkroppen at det hadde blitt normalt og jeg hadde glemt hvordan det føltes å bevege seg fritt. Mit arbeid som snekker hadde lidd, savnet dager på grunn av smerte ned begge bena, og prøvde å unngå å løfte tunge gjenstander eller gjør bevegelser som kan utløse en episode som resulterer i at jeg bruker flere dager på ryggen min og tar for mange antiinflammatoriske tabletter. Jeg har ikke gått glipp av noe arbeid siden jeg kom til å se deg, og du tror dette ville være tilfredsstillende nok, men den beste effekten dette har hatt er å huske hva det er å være smertefritt, å kunne løfte barna mine uten å føle smerte, og dette er bra fordi de bare blir større. Jeg har vært i stand til å engasjere seg i aktiviteter med dem uten å tenke på ryggen min. spiller fotball, skateboarding, flipp på trampoline, surfing, svømming (jeg gjorde disse tingene med dem før, men jeg gjorde dem som om jeg var 65 år gammel). Jeg er ikke den mest dedikerte av studenter og sliter litt for å holde meg til en rutine, men jeg finner meg selv gjør øvelser hver dag og går gjennom noen lengre rutiner et par ganger i uker. Jeg tror det er gjort meg mer oppmerksom på min holdning generelt og jeg kan gjenkjenne når jeg sitter dårlig. å sette ned å skrive en e-post er vanligvis nok til å minne meg om at jeg må strekke.

Takk igjen Pontus, det har definitivt forbedret livet mitt på flere måter enn jeg hadde forventet. "

- Dylan Brookie // Snekker

 

2. EVENTS IN SWEDEN & BEYOND

 
 

(ENG) “Tonight I was on @foundationtraining with professional Pontus and his lovely company @snolykkan • This my friends ... this is really, really good. Love to learn new things about how the body "really" works.

..

Thanks to @snolkkan and @foundationtraining I have come 100 times closer to my natural "squat". Not quite there but much closer.

Anders Nordström // Foot specialist

(ENG) Foundation training works a bit like an ass in the rock arm for me. It is something that I can always pick up wherever I am, on the slopes on the flight or in the gym. It has helped me understand the body function better but also to keep the body in trim during and before my season. "

Wille Lindberg // Professional skier

(ENG) I have attended courses and learned a lot in Foundation training. In view of the injuries I incurred in my back and knees, this has been and is a superb form for building up strength and balance. Highly recommended to everyone! ”

Mikael Wiklund // CEO & Sales

(SWE) “Ikväll var jag på @foundationtraining med professionella Pontus och hans sköna företag @snolykkan •Det här mina vänner...det här är riktigt, riktigt bra. Älskar att lära mig nya saker kring hur kroppen ”egentligen” fungerar. 
..
Tack til @snolykkan och @foundationtraining Jag har kommit 100 gånger närmare till min naturliga “squat”. Inte helt där men mycket närmare.

— Anders Nordström // Fot spesialist

(SWE) Foundation training fungerar lite som ett äss i rockarmen för mig. Det är något som jag alltid kan plocka fram vart jag än är, i backen på flyget eller på gymmet. det har hjälpt mig att förstår kroppen funktion bättre men också att hålla kroppen i trim under och inför min säsong. ” 

— Wille Lindberg // Professionell skidåkare

(SWE) Jag har gått på kurser och lärt mig en del i Foundation training. Med tanke på de skador jag ådragit mig i rygg och knä så har detta varit och är en superbra form för att bygga upp styrka och balans. Rekommenderas varmt till alla!”

— Mikael Wiklund // CEO & Sales

 

3. GRATEFULNESS & MUTUAL SUCCESS

 
 

(ENG) This section about me. Because if it was not for all the people mentioned above and the people not mentioned above who has given me the trust to help and support their process. I, would not have been where I am today with my body.

My passion for sports have in different ways throughout life destroyed my body. Push my limits and I have experienced a lot of pain and frustration.

At 15yo problems started with dislocating shoulder. Followed up with multiple dislocations up til around 29 years of age.

At 24, after 200 plus skiing days around the world in one year I started to experiences “jumpersknee” symptoms coming from mega short Quadriceps.

At 25 I took my ACL in a freeriding competition in Norway. And this was the turning point where I started to study anatomy. I was was training 5 days a week and did not get better. It was obviously clear that I did something wrong.

At 26 I became dad to a lovely daughter. My greatest joy ever!

At 36, I feel stronger than ever, more resilient, and have come to clarity on many, definitely not all, of the questions, I had after my ACL injury.

In addition to the people above. There is many people I do like to thank in this process. People I have learned from. Each connection I give or receive is information. The difficult part is to sort out what really works for oneself. So we are moving in the right direction.

THANK YOU

- Pontus Lüttkens

(NOR) Denne delen om meg. Fordi hvis det ikke var for alle de ovennevnte personer og de som ikke er nevnt ovenfor, som har gitt meg tillit til å hjelpe og støtte deres prosess. Jeg, ville ikke vært der jeg er i dag med kroppen min.

Min lidenskap for sport har på forskjellige måter gjennom hele livet ødelagt kroppen min. Flytte mine grenser og jeg gjennom det har opplevd mye smerte og frustrasjon.

Vi 15 års alder begynte problemer med venstre skulder ut av ledd som videre repeterte seg opp til rundt 29 år.

24år og etter 200 pluss skidager rundt om i verden, begynte jeg å oppleve "jumpersknee" symptomer som kommer fra mega korte Quadriceps.

25 år tok jeg min fremre korsbånd i en frikjørings konkurranse i Norge. Og dette var vendepunktet der jeg begynte å studere anatomi. Jeg var trening 5 dager i uken og ble ikke bedre. Det var åpenbart klart at jeg gjorde noe galt.

Når jeg ble 26 ble jeg pappa til en nydelig datter. Min største glede noensinne!

Ved 36, føler jeg meg sterkere enn noensinne, mer motstandsdyktig, og har kommet til klarhet om mange, definitivt ikke alle, av spørsmålene jeg hadde etter min ACL-skade.

I tillegg til disse fantastiske menneskene ovenfor er det mange jeg ønsker å takke i denne prosessen. Folk jeg har lært av, mennesker som har varit hjelpsomme når jeg trengt det.

Hver forbindelse vi gir er informasjon til våre hoder. Det vanskelige delen er å finne ut hva som egentlig virker for seg selv slik att vi kan bevege oss rett retning.

HJERTELIG TAKK

- Pontus Lüttkens